Projekty i inwestycje

Elektroniczne usługi publiczne i dostęp do informacji przestrzennej dla mieszkańców subregionu bialskiego województwa lubelskiego

Projekt pn. „Elektroniczne usługi publiczne i dostęp do informacji przestrzennej dla mieszkańców subregionu bialskiego województwa lubelskiego”, jest...

18 marca 2024

Zapraszamy do udziału w rekrutacji do projektu „WŁĄCZAMY KSZTAŁCENIE W GMINIE WYRYKI”

Zapraszamy do udziału w procesie rekrutacji do projektu pn. „WŁĄCZAMY KSZTAŁCENIE W GMINIE WYRYKI” nr FELU.10.03-IZ.00-0185/23. Projekt...

23 lutego 2024

Nabór uczestników zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w okresie trwałości projektu pn. „Usługi społeczne w Gminie Wyryki”

Gmina Wyryki ogłasza nabór uczestników zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w okresie trwałości projektu pn. „Usługi...

2 stycznia 2024

Informacja o zrealizowaniu operacji „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Wyryki”

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na...

15 grudnia 2023

Nabór uczestników zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w okresie trwałości projektu pn. „Usługi społeczne w Gminie Wyryki”

Gmina Wyryki ogłasza nabór uczestników zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w okresie trwałości projektu pn. „Usługi...

2 listopada 2023

Nabór uczestników zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w okresie trwałości projektu pn. „Usługi społeczne w Gminie Wyryki”

Gmina Wyryki ogłasza nabór uczestników zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w okresie trwałości projektu pn. „Usługi...

1 września 2023

Budowa i przebudowa dróg gminnych

Trwa budowa i przebudowa dróg gminnych w ramach środków pozyskanych przez Gminę Wyryki z Programu Inwestycji Strategicznych...

16 czerwca 2023

Realizacja działania „Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości przez wspieranie zajęć sportowych w Gminie Wyryki”

Gmina Wyryki uzyskała dofinansowanie w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym...

27 stycznia 2023

Realizacja projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w Gminie Wyryki

Gmina Wyryki uzyskała dofinansowanie w kwocie 179 062,00 zł na realizację zadania ze środków Unii Europejskiej w...

24 stycznia 2023

Raport Kwartalny IV/2022 programu „Czyste powietrze”

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie 33 Liczba zawartych umów o dofinansowanie 26 Liczba zrealizowanych przedsięwzięć 14 Kwota...

24 stycznia 2023

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00