Projekty i inwestycje

Budowa i przebudowa dróg gminnych

Trwa budowa i przebudowa dróg gminnych w ramach środków pozyskanych przez Gminę Wyryki z Programu Inwestycji Strategicznych...

16 czerwca 2023

Realizacja działania „Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości przez wspieranie zajęć sportowych w Gminie Wyryki”

Gmina Wyryki uzyskała dofinansowanie w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym...

27 stycznia 2023

Realizacja projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w Gminie Wyryki

Gmina Wyryki uzyskała dofinansowanie w kwocie 179 062,00 zł na realizację zadania ze środków Unii Europejskiej w...

24 stycznia 2023

Raport Kwartalny IV/2022 programu „Czyste powietrze”

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie 33 Liczba zawartych umów o dofinansowanie 26 Liczba zrealizowanych przedsięwzięć 14 Kwota...

24 stycznia 2023

Zmiany w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie (dalej: „WFOŚiGW”) ogłasza, że od dnia 3 stycznia...

23 stycznia 2023

„Gospodarka wodno-ściekowa” PROW 2014-2020

Gmina Wyryki realizowała w latach 2020-2022 umowę o przyznanie pomocy na zadanie inwestycyjne pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej...

30 listopada 2022

Pod biało-czerwoną

W dniu 10 listopada 2022 roku przed budynkiem Urzędu Gminy w Wyrykach miało miejsce uroczyste podniesienie flagi...

14 listopada 2022

Informacja o zrealizowaniu operacji „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej sołectwa Kaplonosy-Kolonia”

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na...

2 listopada 2022

Raport Kwartalny III/2022 programu „Czyste powietrze”

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie 30 Liczba zawartych umów o dofinansowanie 25 Liczba zrealizowanych przedsięwzięć 12 Kwota...

25 października 2022

Informacja o Programie priorytetowym „Ciepłe mieszkanie” dla mieszkańców Gminy Wyryki

W związku z badaniem potrzeb w zakresie udziału Gminy Wyryki w Programie priorytetowym „Ciepłe mieszkanie” przekazujemy w...

19 października 2022

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax 82 59 13 106
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00