Zapraszamy do udziału w rekrutacji do projektu „WŁĄCZAMY KSZTAŁCENIE W GMINIE WYRYKI”

23 lutego 2024

Zapraszamy do udziału w procesie rekrutacji do projektu pn. „WŁĄCZAMY KSZTAŁCENIE W GMINIE WYRYKI” nr FELU.10.03-IZ.00-0185/23. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytetu X Lepsza edukacja, Działania 10.3 Kształcenie ogólne.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne dla uczestników wszystkich form wsparcia to:

 1. Formularz rekrutacyjny
  • dla uczniów (zał. nr 1a),
  • dla nauczycieli (zał. nr 1b),
 2. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów formalnych
  • dla uczniów (zał. nr 2a),
  • dla nauczycieli (zał. nr 2b),
 3. Deklaracja uczestnictwa (zał. nr 3)
 4. Oświadczenie uczestnika projektu (zał. nr 4)

Plakat informacyjny o projekcie Włączamy kształcenie w Gminie Wyryki

Regulamin rekrutacji

Zał. nr 1a (uczeń) – Formularz rekrutacyjny

Zał. nr 1b (nauczyciel) – Formularz rekrutacyjny

Zał. nr 3 – Deklaracja uczestnictwa

Zał. nr 4 – Oświadczenie uczestnika projektu

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00