Dokumenty do pobrania

Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu bądź nieposiadaniu gospodarstwa rolnego oraz zaległości podatkowych

Wniosek o zwrot podatku


Formularze na podatki lokalne

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji podatkowych osób fizycznych oraz deklaracji na podatek osób prawnych, wprowadzone na mocy zarządzenia Ministra Finansów.

Formularze deklaracji i informacji są dostępne na stronie podatki.gov.pl.

Podatek od nieruchomości:

Podatek rolny:

Podatek leśny:

Podatek od środków transportowych:

Szczegóły: Formularze na podatki lokalne


Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (nowy wzór wniosku)

Oświadczenie do akcyzy

Zestawienie faktur akcyza

Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków dostępne są na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Od 11 grudnia 2021 r. obowiązują nowe formularze CEIDG

CEIDG-1 Wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG

Wszystkie formularze dostępne są również na: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/03155

Więcej informacji o wszystkich zmianach związanych z CEIDG można znaleźć na: Biznes.gov.pl

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00