Dane teleadresowe Urzędu Gminy

Monika Adamczyk - Gmina Wyryki - budynek po remoncie

Urząd Gminy Wyryki,
Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
tel. 82 591 30 03, fax. 82 591 31 06,
e-mail: sekretariat@wyryki.eu

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek od godz. 7:00 do godz. 15.00
wtorek od godz. 7:30 do godz. 15.30
środa – piątek od godz. 7:00 do godz. 15.00

BS w Parczewie O/Wyryki Nr 54 8042 0006 2001 0680 0101 0001 – rachunek podstawowy
BS w Parczewie O/Wyryki Nr 65 8042 0006 0680 0101 2000 0310 – odpady komunalne

Dane do faktur:

Nabywca:
Gmina Wyryki
Wyryki-Połód 154
22-205 Wyryki
NIP: 5651445591
REGON: 110197842
Odbiorca:
Urząd Gminy Wyryki
Wyryki-Połód 154
22-205 Wyryki
NIP: 5651320381
REGON: 000551579

Małgorzata Chudaś – Kierownik Referatu (Skarbnik Gminy)

Małgorzata Wojtasik – Stanowisko ds. księgowości jednostek oświatowych

Agnieszka Torbicz-Sławek – Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Malwina Zdolska – Stanowisko ds. finansowo-księgowych

Agata Choma-Studzińska – Stanowisko ds. wymiaru podatków i ewidencji działalności gospodarczej

Joanna Majchrzak-Guzik – Stanowisko ds. księgowości podatkowej

Piotr Kazanecki – Kierownik Referatu Administracyjnego i Spraw Oświaty

Dariusz Hordyczko – Stanowisko ds. związanych z ochroną zdrowia, kulturą fizyczną i sportem, bhp oraz naliczaniem i poborem opłat za wodę

Małgorzata Kamińska – Stanowisko ds. planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej, budownictwa i ochrony środowiska

Justyna Łobacz – Stanowisko ds. gospodarki gruntami i rolnictwa oraz gospodarki odpadami

Zbigniew Czerniak – Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

Iwona Kwiatkowska – Stanowisko ds. organizacyjnych, obsługi sekretariatu i rady gminy oraz archiwum

Anna Waszuk – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Sylwia Kiełbasa – Stanowisko ds. obsługi prawnej Urzędu

Mateusz Czerniak – Informatyk

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax 82 59 13 106
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00