SMS-owy System Powiadamiania Mieszkańców

Zachęcamy mieszkańców do zgłoszenia poniżej swojego numeru telefonu i korzystania z bezpłatnego systemu ostrzegania i informowania. Dzięki rejestracji w systemie odbiorca będzie otrzymywał wiadomości na swój telefon z informacjami o tym, co ważnego dzieje się w Gminie Wyryki:

  • sytuacje kryzysowe w gminie zagrażające zdrowiu i życiu
  • zagrożenia meteorologiczne lub hydrologiczne (np. burze, silne opady, silne wichury, śnieżyce i inne)
  • wydarzenia kulturalne i sportowe (festyny, imprezy sportowe, koncerty i inne)
  • informacje o spotkaniach w sołectwach oraz na terenie gminy Wyryki
  • informacje z zakresu gospodarki komunalnej (np. zbiórka odpadów wielkogabarytowych, przerwy w dostawie wody, prądu)
  • informacje dotyczące możliwości składania wniosków w Programie priorytetowym „Czyste powietrze”, w tym o działalności Punktu informacyjno-konsultacyjnego i o spotkaniach informacyjnych

Zapraszamy chętnych do wpisywania się!

Klauzula informacyjna – o przetwarzaniu danych osobowych – system powiadamiania SMS

Logotypy Czyste Powietrze