„Gospodarka wodno-ściekowa” PROW 2014-2020

30 listopada 2022

Gmina Wyryki realizowała w latach 2020-2022 umowę o przyznanie pomocy na zadanie inwestycyjne pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Wyryki poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Wyrykach oraz stacji uzdatniania wody w Lubieniu” dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020.

W wyniku realizacji operacji został osiągnięty następujący cel: Poprawa środowiska naturalnego oraz warunków życia mieszkańców na terenie gminy Wyryki poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Wyrykach oraz stacji uzdatniania wody w Lubieniu.

Kwota dofinansowania: 1 610 073,00 zł

Poziom dofinansowania: 63,63%

Na górnej belce logotyp UE, poniżej tekst o współfinansowaniu

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00