Aktualności

Zapytanie ofertowe - Budowa altany biesiadnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Wyryki Adampol oraz Budowa placu zabaw w Lipówce.
22 sierpnia 2014

Wójt Gminy Wyryki ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 Euro

» czytaj więcej

Wyrykowski Jarmark Leśny 2014
11 sierpnia 2014

Zapraszamy na tegoroczną edycję Wyrykowskiego Jarmarku Leśnego, który odbędzie się17 sierpnia 2014 r. na placu przy Urzędzie Gminy w Wyrykach.

» czytaj więcej

„Aktywizacja zawodowa drogą do zatrudnienia”
6 sierpnia 2014

Projekt dla osób z terenu powiatu włodawskiego posiadających status osób bezrobotnych, które są zainteresowane rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej. Uczestnicy otrzymują ofertę wsparcia szkoleniowego oraz możliwość otrzymania jednorazowej bezzwrotnej dotacji na podjęcie działalności gospodarczej do wysokości 21.900 zł.

» czytaj więcej

Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa 2014
31 lipca 2014

Zapraszamy do zapoznania się z planowanym programem V edycji Europejskich Dobrosąsiedztwa Zbereże-Adamczuki oraz do skorzystania z proponowanych atrakcji.

» czytaj więcej

50 plus biznes
29 lipca 2014

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizuje projekt „50 plus biznes” w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w wieku powyżej 50 roku życia z terenu powiatu między innymi włodawskiego.

» czytaj więcej