Zgłoś szambo lub oczyszczalnie ścieków do Urzędu Gminy

6 grudnia 2023

Szanowni Mieszkańcy,

Gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Jednak nie wszyscy mieszkańcy dokonali zgłoszenia swoich zbiorników bezodpływowych w wyznaczonym przez gminę terminie.

W związku z powyższym przypominamy, że każdy właściciel nieruchomości czy użytkownik zobowiązany jest podać informację dotyczącą miejsca odprowadzania nieczystości ciekłych z gospodarstw domowych. W przypadku posiadania kilku gospodarstw domowych, zgłoszenie należy złożyć dla każdego gospodarstwa domowego osobno.

W przypadku nie złożenia ww. zgłoszenia Urząd Gminy Wyryki będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości płynne.

Osoby które jeszcze nie dokonały zgłoszenia mogą je dostarczyć osobiście do sekretariatu urzędu gminy, listownie na adres Urzędu Gminy w Wyrykach lub drogą elektroniczną przez e-PUAP.

Dostarczając zgłoszenie można jednocześnie przedłożyć umowę na transport nieczystości ciekłych oraz fakturę potwierdzającą odbiór.

Zgłoszenie (wersja PDF)

Zgłoszenie (wersja edytowalna)

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00