Czyste powietrze

Raport Kwartalny IV/2022 programu „Czyste powietrze”

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie 33 Liczba zawartych umów o dofinansowanie 26 Liczba zrealizowanych przedsięwzięć 14 Kwota...

24 stycznia 2023

Zmiany w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie (dalej: „WFOŚiGW”) ogłasza, że od dnia 3 stycznia...

23 stycznia 2023

Raport Kwartalny III/2022 programu „Czyste powietrze”

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie 30 Liczba zawartych umów o dofinansowanie 25 Liczba zrealizowanych przedsięwzięć 12 Kwota...

25 października 2022

Informacja o funkcjonowaniu punktu konsultacyjno-informacyjnego i o Programie „Czyste powietrze”

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Wyryki funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. Do zadań punktu należą między...

24 października 2022

Zaproszenie na spotkanie informacyjne programu „Czyste Powietrze”

Gminny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Programu „Czyste Powietrze” w Wyrykach zaprasza mieszkańców Gminy Wyryki na spotkanie dotyczące możliwości montażu...

26 listopada 2021

Spotkanie informacyjne „Mój Prąd”, „Agroenergia”, „Czyste Powietrze”

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące programów „Mój Prąd”, „Agroenergia” oraz „Czyste Powietrze”, które odbędzie się 26 listopada...

13 listopada 2019

Wznowienie naboru wniosków w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ogłasza, że został wznowiony nabór wniosków o dofinansowanie...

24 stycznia 2019

Program Czyste Powietrze – spotkanie informacyjne

Wójt Gminy Wyryki zaprasza mieszkańców gminy Wyryki na spotkanie informacyjne w ramach rządowego projektu „Czyste Powietrze”. Spotkanie...

13 września 2018

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax 82 59 13 106
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00