Wykaz sołectw i sołtysów

Jednostką pomocniczą gminy jest sołectwo. Jako sołectwo rozumiany jest obszar, zakres działania sołectwa i jego organów określa rada gminy w statucie sołectwa.

Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, wykonawczym zaś – sołtys. Rada sołecka wspomaga działalność sołtysa. Sołtys oraz rada sołecka są wyłaniani przez stałych mieszkańcy danego sołectwa w drodze tajnego i bezpośredniego głosowania na zebraniu wiejskim. Kadencja sołtysa i Rady sołeckiej trwa 5 lat.

Organem stanowiącym i kontrolnym jest zebranie wiejskie (zebranie ogółu mieszkańców), wykonawczym sołtys, który ma prawo do brania udziału i występowania na forum rady gminy (nie ma on jednak tam prawa głosu). Organem doradczym jest zaś rada sołecka.

Sołectwo może obejmować jedną miejscowość (np. wieś bądź przysiółek), część miejscowości lub kilka miejscowości. W jednej miejscowości może być także ustanowione kilka sołectw.

Mapa Gminy Wyryki z podziałem na sołectwa

 

W Gminie Wyryki jest 16 sołectw:
Uchwała Nr IV/24/2018 Rady Gminy Wyryki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Wyryki

Adampol
Sołtys: Daciuk Ryszard
Skład Rady Sołeckiej: Ochrymiuk Anna, Zając Bożena.
Statut Sołectwa Adampol


Horostyta
Sołtys: Bełas Jerzy
Skład Rady Sołeckiej: Majewski Marek, Zacharczuk Paulina, Kabaciński Janusz, Semeniuk Jarosław.
Statut Sołectwa Horostyta


Horostyta-Kolonia
Sołtys: Leśniewski Sławomir
Skład Rady Sołeckiej: Stefaniak Elżbieta, Kosicka Jolanta.
Statut Sołectwa Horostyta-Kolonia


Ignaców
Sołtys: Horszczaruk Paweł
Skład Rady Sołeckiej: Flisiak Andrzej, Horszczaruk Kamilla.
Statut Sołectwa Ignaców


Kaplonosy
Sołtys: Kuszpa Alicja
Skład Rady Sołeckiej: Kudła Ryszard, Kuszner Zbigniew, Jawicz Zdzisław, Hulip Robert.
Statut Sołectwa Kaplonosy

Kaplonosy-Kolonia
Sołtys: Pastuszuk Adrian
Skład Rady Sołeckiej: Hulip-Prokurat Joanna, Pastuszuk Ewa, Tasior Marta.
Statut Sołectwa Kaplonosy-Kolonia

Krzywowierzba
Sołtys: Tyszczuk Beata
Skład Rady Sołeckiej: Grzywaczewska Anna, Struska Danuta.
Statut Sołectwa Krzywowierzba

Lipówka
Sołtys: Pochwatka Edward
Skład Rady Sołeckiej: Pochwatka Katarzyna, Flisiak Krzysztof.
Statut Sołectwa Lipówka

Lubień
Sołtys: Panasiuk Zbigniew
Skład Rady Sołeckiej: Baran Katarzyna, Maksymiuk Agata, Czerniak Piotr.
Statut Sołectwa Lubień

Suchawa
Sołtys: Piskała Ewa
Skład Rady Sołeckiej: Stępień Robert, Budner Marcin.
Statut Sołectwa Suchawa

Wyryki-Adampol
Sołtys: Torbicz Robert
Skład Rady Sołeckiej: Tadyniewicz Wiesława, Bloch Sławomir, Kwiatkowska Iwona.
Statut Sołectwa Wyryki-Adampol

Wyryki-Kolonia
Sołtys: Kubera Krzysztof
Skład Rady Sołeckiej: Śpiewak Marcin, Kisiel Dariusz.
Statut Sołectwa Wyryki-Kolonia

Wyryki-Połód
Sołtys: Staszewski Edward
Skład Rady Sołeckiej: Rudko Urszula, Jurczuk Teresa, Kurec Piotr, Niedzielak Wojciech.
Statut Sołectwa Wyryki-Połód

Wyryki-Wola
Sołtys: Oniszczuk Kazimierz
Skład Rady Sołeckiej: Staszewski Józef, Kiełbasa Maksym.
Statut Sołectwa Wyryki-Wola

Zahajki
Sołtys: Tercjak-Huk Alina
Skład Rady Sołeckiej: Łobacz Przemysław, Juchimiuk Karolina, Sidoruk Zenon.
Statut Sołectwa Zahajki

Zahajki-Kolonia
Sołtys: Wilczyński Bogusław
Skład Rady Sołeckiej: Nuszczyk Sławomir, Wegera Jarosław.
Statut Sołectwa Zahajki-Kolonia