Komisje Stałe Rady Gminy Wyryki VIII kadencji

Komisja Rewizyjna:
Tamara Tarasiuk – Przewodniczący
Dorota Moroz – Wiceprzewodniczący
Anna Adamczyk
Krystyna Skrzyńska
Małgorzata Stępień

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
Małgorzata Stępień – Przewodniczący
Dorota Moroz – Wiceprzewodniczący
Aniela Leszczyńska-Chorąży

Komisja Budżetu, Finansów i Rolnictwa:
Bożena Rabczewska – Przewodniczący
Piotr Rutkowski – Wiceprzewodniczący
Alicja Kuszpa
Marianna Mocior
Aniela Leszczyńska-Chorąży

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych:
Marek Niedzielak – Przewodniczący
Magdalena Chomiczuk – Wiceprzewodniczący
Piotr Horszczaruk
Patrycja Kupracz
Jolanta Stepaniuk