Komisje Stałe Rady Gminy Wyryki IX kadencji

Komisja Rewizyjna:
Niedzielak Marek – Przewodniczący
Kurec Piotr – Wiceprzewodniczący
Stępień Małgorzata
Ochnio Maria
Ochrymiuk Anna

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
Wieczorek Tomasz – Przewodniczący
Stępień Małgorzata – Wiceprzewodniczący
Kurec Piotr
Niedzielak Marek
Ochnio Maria

Komisja Budżetu, Finansów i Rolnictwa:
Rabczewska Bożena – Przewodniczący
Czerniak Jolanta – Wiceprzewodniczący
Hołod Dariusz
Staszewski Kacper
Skrzyńska Krystyna

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych:
Juchimiuk Karolina – Przewodniczący
Szajewska Mariola – Wiceprzewodniczący
Horszczaruk Piotr
Zdolski Marcin
Wieczorek Tomasz