Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/premier/rzadowy-fundusz-inwestycji-lokalnych

Gmina Wyryki otrzymała łącznie kwotę 1 310 874,98 zł

 

– pierwszy nabór wniosków


Zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wyryki oraz wykonanie systemu zarządzania oświetleniem”
– w ramach I naboru do Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych
Dofinansowanie z RFIL – 375 687,73 zł


Zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Wyryki”
– w ramach II naboru do Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych
Dofinansowanie z RFIL – 113 289,75 zł


Zadanie pn. „Przebudowa budynku starej szkoły w Zahajkach na potrzeby świetlicy wiejskiej”
– w ramach III naboru PGR do Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych
Dofinansowanie z RFIL – 11 022,52 zł


Razem 500 000,00 zł


– drugi nabór wniosków


Zadanie pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Lubieniu w ramach operacji: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Wyryki poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Wyrykach oraz stacji uzdatniania wody w Lubieniu””
Dofinansowanie z RFIL – 696 710,79 zł


Zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja systemów zaopatrywania w energię elektryczną i cieplną obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Wyryki”
– w ramach II naboru do Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych
Dofinansowanie z RFIL – 100 000,00 zł


Zadanie pn. „Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa w szkołach podstawowych w Gminie Wyryki”
– w ramach II naboru do Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych
Dofinansowanie z RFIL – 14 164,19 zł


Razem 810 874,98 zł