Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo!

Dbając o Państwa prywatność poniżej przekazujemy najistotniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych:

Klauzula informacyjna – o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna – o przetwarzaniu danych osobowych – CEIDG

Klauzula informacyjna – o przetwarzaniu danych osobowych – Informacja Publiczna

Klauzula informacyjna – o przetwarzaniu danych osobowych – Gospodarka Komunalna

Klauzula informacyjna – o przetwarzaniu danych osobowych – Gospodarka Nieruchomościami

Klauzula informacyjna – o przetwarzaniu danych osobowych – Podatek Akcyzowy

Klauzula informacyjna – o przetwarzaniu danych osobowych – Sprzedaż napojów alkoholowych

Klauzula informacyjna – o przetwarzaniu danych osobowych – Podatki i opłaty lokalne

Klauzula informacyjna – o przetwarzaniu danych osobowych – Wycinka drzew

Klauzula informacyjna – o przetwarzaniu danych osobowych – Zagospodarowanie przestrzenne

Klauzula informacyjna – o przetwarzaniu danych osobowych – Zamówienia publiczne

Oświadczenie dla wykonawcy – Zamówienia Publiczne

Klauzula informacyjna – o przetwarzaniu danych osobowych – Zawarcie umowy

Klauzula informacyjna – o przetwarzaniu danych osobowych – Sesja Rady Gminy

Klauzula informacyjna – o przetwarzaniu danych osobowych – System powiadamiania SMS

Klauzula informacyjna – o przetwarzaniu danych osobowych – Formularz kontaktowy

Klauzula informacyjna – dotycząca przetwarzania danych osobowych (przetwarzanie w związku z ustawą o ewidencji ludności)

Klauzula informacyjna – dotycząca przetwarzania danych osobowych (przetwarzanie w związku z ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego)

Klauzula informacyjna – dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Klauzula informacyjna – dotycząca przetwarzania danych osobowych w rejestrze danych kontaktowych

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, który chętnie pomoże Państwu we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych. Funkcję tę pełni Pani Katarzyna Zalewska. Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail: iod@pcat.pl oraz pisemnie na adres siedziby Administratora.

Poniżej zamieszczamy również informację o przysługujących prawach oraz sposobie ich realizacji. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu, który ma na celu wsparcie w realizacji przysługujących Państwu uprawnień.

Procedura realizacji praw osób fizycznych

Realizacja Państwa wniosku nastąpi w terminie do miesiąca od jego wpływu do nas.

W uzasadnionych przypadkach termin realizacji może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące, o czym poinformujemy Państwa w stosownej korespondencji ze wskazaniem przyczyn opóźnienia.