Elektroniczna Skrzynka Podawcza – ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza – Urząd Gminy Wyryki

W celu złożenia pisma w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta na platformie ePUAP.

Przekazanie dokumentu następuje poprzez wypełnienie formularza udostępnionego na platformie ePUAP.

Adres formularza na ePUAP:

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-obywatelskie/najczesciej-zalatwiane-sprawy/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego

(po otworzeniu formularza należy go zadresować do Urzędu Gminy w Wyrykach)

Adres skrytki na ePUAP: /UGWyryki/SkrytkaESP

W celu korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej należy posiadać konto.
Założyć je można >>> tutaj <<<

 

Metoda dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  a. DOC, DOCX, RTF, ODT
  b. XLS, ODS
  c. CSV
  d. TXT
  e. GIF, TIF, BMP, JPG
  f.  PDF
  g. ZIP
 3. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej wynosi 10 MB.
 4. Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe mogą zostać odrzucane i nie rozpatrzone.