Obsługa inwestora

Logotypy Gmina Wyryki i Biznes Lubelskie

Biznes Lubelskie to inicjatywa Samorządu Województwa Lubelskiego, której celem jest wzmocnienie współpracy na rzecz obsługi eksporterów i inwestorów.

Biznes Lubelskie – strona internetowa

Biznes Lubelskie – strona Facebook

Centrum Obsługi Inwestora

tel. 81 537 16 69, coi@lubelskie.pl

Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera

tel. 81 537 16 15, coie@lubelskie.pl


Biuro Obsługi Inwestorów realizuje w szczególności zadania z zakresu:

  1. nawiązywania i utrzymywania kontaktów z inwestorami;
  2. działań związanych z promocją gospodarczą i rozwojem przedsiębiorczości w zakresie pozyskiwania kapitału inwestycyjnego;
  3. udzielania bezpośredniej pomocy inwestorowi w procesie inwestycyjnym w sprawach administracyjnych należących do kompetencji Wójta Gminy;
  4. gromadzenia i dystrybucji ofert inwestycyjnych;
  5. udzielania informacji dotyczącej możliwości i warunków prowadzenia działalności gospodarczej i inwestycyjnej;
  6. informowania o możliwościach i warunkach uzyskania gruntów, budynków i lokali dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz o programach pomocy  publicznej w zakresie ulg podatkowych;
  7. pobudzania aktywności gospodarczej mieszkańców Gminy Wyryki poprzez podejmowanie działań takich jak udział w projektach regionalnych oraz międzynarodowych, realizowanie projektów autorskich skierowanych do  lubelskich przedsiębiorców oraz oferowanie możliwości uczestnictwa w programach rozwojowych;
  8. uczestnictwa w procesie obsługi inwestorów zagranicznych i krajowych  zainteresowanych podjęciem działalności inwestycyjnej;
  9. organizacji oraz udziału w konferencjach branżowych, imprezach targowo-wystawienniczych oraz misjach gospodarczych: przyjazdowych i wyjazdowych  w zakresie pozyskiwania inwestorów;
  10. współpracy z podmiotami gospodarczymi, instytucjami i organizacjami  w zakresie pozyskiwania inwestorów.

Urząd Gminy Wyryki
Wyryki-Połód 154
22-205 Wyryki
pokój nr 2
tel. 82 591 30 03 wew. 24Oferta inwestycyjna

Wyryki-Połód, obręb Wyryki, nr dz. 2198/10, 2198/11, 2198/12, 2198/13, 2198/14, 2198/15, 2198/16, 2198/18, 2198/19, 3005/2

mapa działki


Strona powstała w ramach uczestnictwa Gminy Wyryki w projekcie
pn. „Standardy Obsługi Inwestora w Województwie Lubelskim” 
realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Grafika przedstawia logotyp „Fundusze Europejskie”, „Flaga Rzeczypospolitej Polskiej”, „Lubelskie Smakuj życie” oraz „Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny"