Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2023 roku

5 stycznia 2023

Urząd Gminy Wyryki udostępnia harmonogram wywozu stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyryki na 2023 rok.

Stawka opłaty za odpady komunalne począwszy od 1 stycznia 2023 r. będzie wynosić:

  • 14,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
  • 28,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów;
  • zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym tj.: -1,00 zł od osoby miesięcznie.

Opłatę wyliczono jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. Właściciel nie jest obowiązany do składania nowej deklaracji – opłatę za gospodarowanie odpadami uiszcza w wysokości podanej powyżej.

Do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za odpady zobowiązani są tylko właściciele nieruchomości, którzy chcą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty poprzez zgłoszenie posiadania kompostownika.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wersja PDF

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wersja edytowalna

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny być wnoszone wyłącznie na indywidualny rachunek bankowy prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Parczewie oddział w Wyrykach o numerze 65 8042 0006 0680 0101 2000 0310.

 

Prosimy o zapoznanie się z zasadami prawidłowej segregacji odpadów umieszczonej na grafice poniżej.

Ulotka Informacyjna Odpady Gmina Wyryki - treść w artykule

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00