Ogłoszenia

Ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Wyryki, ogłasza ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyryki, położonych w miejscowościach...

26 kwietnia 2023

Komunikat – przerwa w dostawie wody

K O M U N I K A T Urząd Gminy Wyryki zawiadamia wszystkich odbiorców wody z...

12 sierpnia 2022

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu ciężarowego RENAULT Midliner S 130

Wójt Gminy Wyryki zaprasza do składania ofert na sprzedaż samochodu ciężarowego RENAULT Midliner S 130. Szczegóły dotyczące...

20 lipca 2022

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu ciężarowego RENAULT Midliner S 130

Wójt Gminy Wyryki zaprasza do składania ofert na sprzedaż samochodu ciężarowego RENAULT Midliner S 130. Szczegóły dotyczące...

30 czerwca 2022

KOMUNIKAT

W związku z otrzymanym pismem od wykonawcy robót pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Lubieniu”, Urząd Gminy...

7 czerwca 2022

Zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Wyryki za 2021 rok

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Wyryki za 2021 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy....

6 czerwca 2022

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu ciężarowego RENAULT Midliner S 130

Wójt Gminy Wyryki zaprasza do składania ofert na sprzedaż samochodu ciężarowego RENAULT Midliner S 130. Szczegóły dotyczące...

1 czerwca 2022

Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Wyryki, działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce...

11 maja 2022

Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Wyryki informuje, że przeznacza do dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiące własność Gminy...

31 stycznia 2022

Informacja dla podatników Gminy Wyryki, płacących podatek rolny, leśny i od nieruchomości

Szanowni Państwo. Starosta Włodawski na podstawie art. 20 ust. 1-3 i art. 24a ustawy z dnia 17...

16 listopada 2021

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax 82 59 13 106
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00