Informacja o zrealizowaniu operacji „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Wyryki-Adampol”

1 lipca 2024

Belka z logotypem UE, Poleska Dolina Bugu, LEADER oraz PROW

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców miejscowości Wyryki-Adampol współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: jeden przebudowany obiekt infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.


Gmina Wyryki zakończyła realizację operacji pod tytułem „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Wyryki-Adampol” polegającej na przebudowie placu zabaw w Wyrykach-Adampolu z wykorzystaniem trawiastej powierzchni amortyzującej upadek dla urządzeń zabawowych wymagających stref bezpieczeństwa, ustawianych na betonowych prefabrykowanych fundamentach z zachowaniem stref oddziaływania od linii rozgraniczających ulice oraz okna pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

Do dotychczas istniejącego wyposażenia placu zabaw w Wyrykach-Adampolu dodano: zjazd linowy, tablicę regulaminową, stojak na rowery, 2 kosze do segregowania odpadów, 2 stoły z ławkami, stół do gier planszowych, stół do gry w ping-ponga, stół do gry w szachy, stół do gry w szachy i chińczyka, zestaw do siatkówki.

Koszt realizacji operacji wyniósł 72 262,50 zł

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00