Informacja o zrealizowaniu operacji „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Wyryki”

15 grudnia 2023

Belka z logotypem UE, Poleska Dolina Bugu, LEADER oraz PROW

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców miejscowości Suchawa i Kaplonosy-Kolonia współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: jeden przebudowany obiekt infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej i jeden nowy obiekt infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.


Gmina Wyryki zakończyła realizację operacji pod tytułem „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Wyryki” polegającej na przebudowie placu zabaw w Suchawie i budowie placu zabaw w Kaplonosach-Kolonii z wykorzystaniem trawiastej powierzchni amortyzującej upadek dla urządzeń zabawowych wymagających stref bezpieczeństwa, ustawianych na betonowych prefabrykowanych fundamentach z zachowaniem stref oddziaływania od linii rozgraniczających ulice oraz okna pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

Do dotychczas istniejącego wyposażenia placu zabaw w Suchawie, po demontażu zużytych urządzeń dodano zestaw zabawowy złożony z: wieży wysokiej z daszkiem, wieży niskiej z mini daszkiem, dwóch podestów trójkątnych, jednego podestu kwadratowego, przejścia linowego, drabinki, mostka skośnego, tuby, wejścia rury, zjeżdżalni, ścianki wspinaczkowej oraz liczydła. Ponadto zainstalowano: dwie huśtawki wahadłowe podwójne, karuzelę tarczową i piramidę czterokątną. Wymieniono także zużyte elementy istniejących ławek.

Natomiast w Kaplonosach-Kolonii wybudowano nowy plac zabaw złożony z zestawu zabawowego złożonego z: wieży z dachem, dwóch podestów kwadratowych, zjeżdżalni, schodów, wejścia linowego skośnego, ścianki wspinaczkowej skośnej z uchwytami, panelu „kółko i krzyżyk”. Ponadto zainstalowane zostały: huśtawka wahadłowa podwójna z bocianim gniazdem, karuzela, bujak „lew”, ławka i tablica informacyjna.

Koszt realizacji operacji wyniósł 114 929,00 zł

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00