Aktualności

Nabór wniosków w LGD „Poleska Dolina Bugu”

Nabór wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej w Lokalnej Grupie Działania „Poleska Dolina Bugu” Planowany...

6 sierpnia 2019

Ogłoszenie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Suchawie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Suchawie zawiadamia, że w dniu 14 sierpnia 2019 r. o godz. 10:00 w...

6 sierpnia 2019

Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa 2019 Zbereże – Adamczuki (9-11 sierpnia 2019 r.)

Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja współpracy transgranicznej samorządów i mieszkańców terenów przygranicznych w budowaniu wzajemnego zaufania, promocja walorów...

2 sierpnia 2019

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości – Lubień, Wyryki-Kolonia i Horostyta-Kolonia

Wójt Gminy Wyryki, ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wyryki, położonych w...

1 sierpnia 2019

Poszukujemy nowego domu dla szczeniaków

Ponad miesiąc temu trafiła do nas suczka, po kilku dniach okazało się, że będzie miała szczenięta. Niestety...

1 sierpnia 2019

„e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”

W związku z realizacją projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” w ramach programu operacyjnego cyfrowe lubelskie...

31 lipca 2019

Dyżur poselski Poseł Kornelii Wróblewskiej

Urząd Gminy Wyryki informuje, iż na podstawie artykułu 24 ust.2 ustawy z dnia 9 maja 1996 r....

30 lipca 2019

Projekt „GraduatON”

Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” realizuje projekt „GraduatON” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.Celem głównym Projektu jest...

19 lipca 2019

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Polski Czerwony Krzyż Odział Rejonowy we Włodawie informuje, że skierowania uprawniające do odbioru żywności w ramach PO...

17 lipca 2019

Skrócenie terminu składania wniosków suszowych

W związku z rozpoczęciem zbioru upraw na terenie Gminy Wyryki, informujemy o skróceniu terminu składania oświadczeń o...

12 lipca 2019

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax 82 59 13 106
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00