Konkursy dla Kół Gospodyń Wiejskich

22 czerwca 2022

Zachęcamy Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w konkursie „W moim domu nic się nie marnuje” oraz „Natura od kuchni”.


Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich „W moim domu nic się nie marnuje”

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w ramach kampanii „Nasz Klimat” zaprasza członków Kół Gospodyń Wiejskich w Polsce do udziału w konkursie „W moim domu nic się nie marnuje”. Podstawowym zadaniem uczestników jest opisanie ekopraktyki, przyczyniającej się do ochrony klimatu, którą warto wdrożyć we własnym domu. Konkurs rozpoczyna się 20 czerwca, a prace konkursowe można zgłaszać do 22 lipca. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 10 sierpnia.

Grafika ozdobna- treść w artykule

Konkurs rozpocznie się 20 czerwca. Zgłoszenia konkursowe będą przyjmowane do 22 lipca.

W zgłoszeniu powinny znaleźć się:

  • opis ekopraktyki,
  • wyjaśnienie na czym ona polega,
  • jakie daje rezultaty,
  • powody, dla których ekopraktyka została wdrożona.

Do konkursowej pracy można dodać maksymalnie dwa zdjęcia obrazujące ekopraktykę lub jej upowszechnienie.

Tytuł laureatów uzyskają 3 najwyżej ocenione prace.

Zwycięskie zgłoszenia otrzymają atrakcyjne nagrody finansowe:

  • 1. miejsce – 9 500 zł,
  • 2. miejsce – 6 500 zł,
  • 3. miejsce – 3 000 zł,

Środki finansowe powinny zostać wykorzystane do promowania postaw proekologicznych wśród innych mieszkańców gmin, na terenie których działają nagrodzone Koła Gospodyń Wiejskich. Mogą zostać również przeznaczone na zakup przedmiotów i urządzeń, które pomogą członkom Kół wprowadzać zmiany korzystne dla środowiska.

Nagrodzone prace laureatów oraz wyróżnione zgłoszenia zostaną umieszczone w e-booku „Domowy Poradnik Ekonawyków”, który zostanie opublikowany m.in. na stronie kampanii „Nasz Klimat” www.naszklimat.gov.pl.

Zapraszamy do udziału w konkursie. Ogłoszenie wyników odbędzie się do 10 sierpnia.

Szczegóły i regulamin konkursu dostępne na stronie: www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/konkurs-dla-kol-gospodyn-wiejskich-w-moim-domu-nic-sie-nie-marnuje.

W razie pytań dotyczących Konkursu zachęcamy do kontaktu mailowego: alicja.kosmalska@38pr.pl.


Konkurs dla kół gospodyń wiejskich „Natura od kuchni”

Zachęcamy koła gospodyń wiejskich do udziału w konkursie „Natura od kuchni”. Do 30 września br. koła gospodyń wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich mogą nadsyłać swoje zgłoszenia.

Grafika ozdobna- treść w artykule

Celem ogólnopolskiego konkursu „Natura od kuchni”  organizowanego przez Lasy Państwowe jest promowanie i upowszechnianie wiedzy na temat zdrowej żywności pochodzącej z polskich lasów. Koła gospodyń wiejskich to skarbnica wiedzy kulinarnej jak i kultury regionalnej. Właśnie dlatego do Nich skierowany jest ten konkurs. Polska to kraj, w którym nie brakuje leśnych produktów, a znajomość możliwości ich wykorzystywania jest nadal niewielka. Organizatorzy konkursu liczą zatem na kreatywność i pomysłowość ze strony Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych, dzięki którym lasy i ich dary zostaną docenione przez nasze społeczeństwo.

KGW, które chcą wziąć udział w konkursie, muszą zaprezentować pomysły na działania promujące lasy i żywność pochodzenia leśnego. Może to być na przykład organizacja stoiska popularyzującego produkty runa leśnego albo przeprowadzenie warsztatów czy konkursu kulinarnego na najlepszą potrawę z wykorzystaniem produktów z lasu. Pod uwagę brane będą także zajęcia dla dzieci, na przykład lekcje o prozdrowotnych walorach leśnej żywności. Na laureatów czeka dofinansowanie w wysokości do 5 tys. zł netto.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się  na stronie internetowej Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych www.cilp.lasy.gov.pl/konkursy/kgw oraz portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/LasyPanstwowe

Po zakończeniu konkursu organizator planuje zebrać i wydać w publikację „Dzika kuchnia. Dobre z lasu” – najlepsze regionalne, domowe przepisy wykorzystujące leśne produkty. Wyjątkowa książka kucharska z lokalnymi przepisami kół gospodyń wiejskich będzie dostępna między innymi w formie darmowego pliku pdf, do pobrania ze strony Lasów Państwowych.

Grafika ozdobna- treść w artykule

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00