Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Gmina Wyryki. Podoba mi się”

30 października 2020

Rozstrzygnięty został Konkurs Fotograficzny „Gmina Wyryki. Podoba mi się”. Celem jego organizacji była popularyzacja twórczości fotograficznej, inspiracja rozwoju zdolności twórczych, upowszechnianie świadomego tworzenia sztuki fotograficznej, pokazanie w fotografii walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych miejsc zlokalizowanych na terenie gminy Wyryki.

W konkursie wzięło udział 7 uczestników, dostarczono 96 zdjęć.

Komisja Konkursowa w składzie:

  1. Hanna Czelej – przewodniczący
  2. Mirosław Torbicz – członek
  3. Agnieszka Jaroszyńska-Lao – członek
  4. Włodzimierz Czeżyk – członek
  5. Jacek Piech – członek

biorąc pod uwagę zgodność prac z regulaminem i tematyką konkursu, dokonała oceny zdjęć i ustaliła następującą kolejność miejsc:

I miejsce: karta zakupowa o wartości 500 zł – Marek Niedzielak za pracę „Wiatrak w Wyrykach o zachodzie słońca”

Marek Niedzielak - Wiatrak w Wyrykach o zachodzie słońca

II miejsce: karta zakupowa o wartości 400 zł – Joanna Zarczuk za pracę „Wyryki-Kolonia i słonecznikowa panienka”

Joanna Zarczuk - Wyryki-Kolonia i słonecznikowa panienka

III miejsce: karta zakupowa o wartości 300 zł – Jakub Sakowicz za pracę „Dzięcioł czarny siedzący na olszy”

Jakub Sakowicz - Dzięcioł czarny siedzący na olszy

Komisja Konkursowa postanowiła wyróżnić kartą zakupową o wartości 100 zł:

Przemysława Budzyńskiego, za prace „Pałac Zamoyskich w Adampolu – rzut budynku”

Przemysław Budzyński - Pałac Zamoyskich w Adampolu – rzut budynku

Maję Adamczyk, za prace „Budynek Urzędu Gminy Wyryki”

Maja Adamczyk - Budynek Urzędu Gminy Wyryki

oraz Monikę Adamczyk, za prace „Altana przy szlaku kajakowym w Suchawie”

Monika Adamczyk - Altana przy szlaku kajakowym w Suchawie

Nagrody ufundowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyrykach.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Uczestnikom konkursu za przesłane zdjęcia, pozwoliło nam to spojrzeć na naszą gminę w nieco inny sposób i dostarczyło wielu pozytywnych emocji.

Nadesłane prace konkursowe:

Barbara Majewska

 

Jakub Sakowicz

 

Joanna Zarczuk

 

Maja Adamczyk

 

Marek Niedzielak

 

Monika Adamczyk

 

Przemysław Budzyński

 

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00