Aktualności

Udane Dożynki Powiatu Włodawskiego dla Gminy Wyryki

W niedzielę, 26 sierpnia w Orchówku odbyły się Dożynki Powiatu Włodawskiego. W trakcie uroczystości dożynkowych odbyły się...

29 sierpnia 2018

Zmiany w selektywnej zbiórce odpadów komunalnych od 1 stycznia 2018 r.

W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w...

18 stycznia 2018

Wspólny System Segregacji Odpadów

Na terenie gminy Wyryki do 31 grudnia 2017 r. obowiązuje „stary system” segregacji odpadów. Natomiast od 1...

18 października 2017

Zaproszenie na konsultacje społeczne

Wójt Gminy Wyryki zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dokumentu pt. „DIAGNOZA WIELOKRYTERIALNA Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy...

20 czerwca 2017

Zgłaszanie projektów do programu rewitalizacji

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych: mieszkańców, grupy nieformalne, fundacje i stowarzyszenia, kluby sportowe, przedsiębiorców, organizacje wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i...

13 marca 2017

Dolina Bugu – Bezgraniczne możliwości

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa VII: KULTURA, TURYSTYKA I WSPÓŁPRACA...

5 sierpnia 2014

Wirtualne Powiaty

Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007...

6 marca 2013

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00