Nabór wniosków w LGD „Poleska Dolina Bugu”

6 sierpnia 2019

Nabór wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej w Lokalnej Grupie Działania „Poleska Dolina Bugu”

  • Planowany termin składania wniosków:  01 – 15 X 2019 r.
  • Kwota dofinansowania (premia): 80 000,00 zł (stała kwota)
  • Limit środków na przyznanie dotacji: 960 000,00 zł
  • Planowany termin szkolenia przed naborem: 05 IX 2019 r. w siedzibie LGD 

Dotacja jest dostępna wyłącznie dla mieszkańców gmin:
Włodawa (wiejska i miejska), Wola Uhruska, Hańsk, Ruda-Huta, Hanna, Wyryki i Stary Brus,
należących co najmniej do jednej z grup defaworyzowanych wskazanych w LSR, tj.:

  • osoby długotrwale bezrobotne (tj. pozostające bez pracy łącznie przez co najmniej 12 m-cy w ciągu 2 lat wstecz od dnia złożenia wniosku do LGD)
  • osoby młode 18-35 lat
  • osoby w wieku 50+
  • kobiety zamieszkałe na obszarze gmin wiejskich objętych LSR

Pozostałe warunki przyznania dofinansowania, kryteria oceny operacji, procedura oceny i wyboru operacji  do dofinansowania oraz formularze dokumentów aplikacyjnych są opublikowane na stronie internetowej LGD:
http://www.dolina-bugu.pl/dla-wnioskodawcow/premia-na-utworzenie-firmy/

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub osobistego w siedzibie LGD.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”
Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa
www.dolina-bugu.pl, poleskadolinabugu@poczta.fm
kom. 732-821-113

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00