„e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”

31 lipca 2019

W związku z realizacją projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” w ramach programu operacyjnego cyfrowe lubelskie na terenie dwóch obrębów wiejskich gminy Wyryki: Kaplonosy oraz Suchawa będą odbywać się prace pomiarowe, w tym pomiar budynków, których celem jest modernizacja ewidencji gruntów.

Wykonawcą prac jest firma Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie Sp. z o.o. ul. K. Łowińskiego 7E 31-752 Kraków.

Pomiary wykonane przez pracowników tej firmy oraz ewentualnych podwykonawców wraz z wykorzystaniem zdjęć lotniczych będą podstawą modernizacji ewidencji gruntów i budynków na tym terenie, to jest umożliwią utworzenie cyfrowej mapy ewidencyjnej oraz aktualizację danych ewidencji gruntów i budynków. Prace geodezyjne rozpoczną się już od lipca 2019 r. i będą trwać do zakończenia projektu, które przewidziane jest na III-IV kwartał 2020 r.

W związku z powyższym proszę o umożliwienie geodetom wejścia na teren posesji w celu dokonania niezbędnych pomiarów, po wcześniejszym okazaniu identyfikatora z podpisem Starosty.

Jednocześnie przypominam, iż w związku z tym samym projektem w ramach odrębnej umowy wykonywane są prace pomiarowe na obiektach Adampol, Horostyta, Ignaców, Kaplonosy, Kaplonosy-Kolonia, Krzywowierzba, Lipówka, Lubień, Suchawa, Zahajki, Zahajki-Kolonia, Wyryki-Kolonia, Horostyta-Kolonia mające na celu założenie ewidencji budynków. Wykonawcą prac jest firma „GEPRO” s.c. Firrna Geodezyjno-Projektowa ul. Reymonta 12, 22-200 Włodawa.

Starosta Włodawski Andrzej Romańczuk

STAROSTWO POWIATOWE WE WŁODAWIE
22-200 Włodawa, al. J. Piłsudskiego 24
tel. 82 5725-690. fax 82 5722-444

Pismo Starosty Włodawskiego – modernizacja ewidencji gruntów

Zawiadomienie o rozpoczęciu prac geodezyjnych

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00