Podatki

Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu bądź nieposiadaniu gospodarstwa rolnego oraz zaległości podatkowych

Wniosek o zwrot podatku


Formularze na podatki lokalne

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji podatkowych osób fizycznych oraz deklaracji na podatek osób prawnych, wprowadzone na mocy zarządzenia Ministra Finansów.

Formularze deklaracji i informacji są dostępne na stronie podatki.gov.pl.

Podatek od nieruchomości:

Podatek rolny:

Podatek leśny:

Podatek od środków transportowych:

Szczegóły: Formularze na podatki lokalne


Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Oświadczenie do akcyzy

Zestawienie faktur akcyza

Wzór wypełnienia Wniosku o zwrot podatku akcyzowego

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakupionego od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r. w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni

Oświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu rolnika

Instrukcja dla producentów koni – sposób obliczania średniej liczby dużych jednostek przeliczeniowych koni w ubiegłym roku

Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków dostępne są na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.