Podatki

Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu bądź nieposiadaniu gospodarstwa rolnego oraz zaległości podatkowych

Wniosek o zwrot podatku


Formularze na podatki lokalne

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji podatkowych osób fizycznych oraz deklaracji na podatek osób prawnych, wprowadzone na mocy zarządzenia Ministra Finansów.

Formularze deklaracji i informacji są dostępne na stronie podatki.gov.pl.

Podatek od nieruchomości:

Podatek rolny:

Podatek leśny:

Podatek od środków transportowych:

Szczegóły: Formularze na podatki lokalne


Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Oświadczenie do akcyzy

Zestawienie faktur akcyza

Wzór wypełnienia Wniosku o zwrot podatku akcyzowego