Wygodniej i bezpieczniej

3 grudnia 2019

W tym roku na terenie gminy Wyryki zostały zrealizowane dwa zadania we współpracy samorządu z powiatem włodawskim. W Zahajkach przebudowano drogę, zaś przy cmentarzu w Lubieniu powstał utwardzony parking.

– Przebudowa drogi powiatowej w Zahajkach na odcinku 225 metrów polegała na wykonaniu warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej z asfaltu na jezdni wraz z wykonaniem odwodnienia i chodnika wzdłuż przebudowywanego odcinka – mówi wójt Wyryk, Mirosław Torbicz. – Wszystkie zrealizowane czynności mają na celu odprowadzenie wody z obrębu skrzyżowania oraz poprawienie bezpieczeństwa, w szczególności dzięki wybudowaniu chodnika.

Wcześniej została zrealizowana inna bardzo potrzebna i wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja – parking z kostki betonowej przy cmentarzu w Lubieniu. Ma on 53 miejsca postojowe usytuowane wzdłuż ogrodzenia cmentarza i powierzchnię blisko 800 metrów kwadratowych.

Wykonanie go było konieczne, ponieważ fatalny stan tego miejsca sprawiał, że samochody odwiedzających groby bliskich dosłownie grzęzły w błocie – dodaje wójt. Czynności związane z realizacją zadań prowadził Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie. Zostały one sfinansowane przez Starostwo Powiatowe we Włodawie oraz gminę Wyryki.

źródło: www.nowytydzien.pl

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00