Usługi społeczne w Gminie Wyryki – informacje o projekcie

Urząd Gminy Wyryki w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Gospodarki i Innowacji
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego zaprasza do udziału w projekcie
„Usługi społeczne w Gminie Wyryki”

Urząd Gminy Wyryki w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ogłaszają nabór do KLUBU SENIORA w ramach projektu „Usługi społeczne w Gminie Wyryki”. Projekt przeznaczony dla osób powyżej 60 roku życia zamieszkujących na terenie Gminy Wyryki. Szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy Wyryki, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyrykach lub pod nr tel. 82 5913003 wew. 27, tel. 508 199 120. W ramach realizacji projektu dla seniorów zapewniamy: kurs komputerowy, zajęcia kulinarne, zajęcia artystyczne, kurs tkactwa, zajęcia sportowe, taniec towarzyski, doradztwo prawne i psychologiczne, spotkania dyskusyjnego klubu filmowego, wieczorki taneczne, wyjazdy do kina/teatru, wycieczki integracyjne, usługi asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania dla 4 osób.

            Celem głównym projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb 34 osób (25 kobiet i 9 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Wyryki do 31.05.2023 r. poprzez utworzenie Klubu Seniora i realizowanie w nim oferty zajęć adekwatnych do potrzeb i oczekiwań 30 os. starszych oraz prowadzenie na terenie Gminy Wyryki usług asystenckich dla 4 osób z niepełnosprawnościami.

Projekt skierowany jest do osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, którzy spełnią warunki:

 • zamieszkują na terenie Gminy Wyryki (tereny wiejskie),
 • mają ukończone 60 lat (dotyczy tylko uczestników Klubów Seniora),
 • posiadają status osoby niepełnosprawnej (dotyczy tylko usług asystenckich),
 • potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,

Klub Seniora w Gminie Wyryki będzie miejscem spotkań osób starszych, w miłej atmosferze, z jak największym spontanicznym zaangażowaniem samych seniorów. Działania klubu będą integrować seniorów i wspierać aktywność osób starszych, ale przede wszystkim zapewniać im dobre towarzystwo w pobliżu miejsca zamieszkania. Klub Seniora pozwoli na kształtowanie wśród seniorów nawyków do czynnego, kreatywnego spędzania wolnego czasu, rozwoju umiejętności, nauki radzenia sobie w nowych sytuacjach oraz dostosowania się do realiów obecnego świata. Uczestnicy mogą spędzać czas w klubie w pełnym wymiarze lub brać udział w wybranych zajęciach/aktywnościach.

Formy wsparcia zapewnione dla uczestników w Klubie Seniora:

 1. Zajęcia sportowe (różnego rodzaju zajęcia ruchowe o charakterze profilaktyki zdrowia, zachęcające do aktywności fizycznej i dostosowanej do wieku uczestników oraz kondycji: fitness, pilates, zumba, joga, zajęcia zdrowy kręgosłup, nordic walking, itp.- organizowane w zależności od potrzeb uczestników).
 2. Taniec towarzyski (zapoznanie z podstawami tańca towarzyskiego (cha cha cha, samby, rumby, jive’a, walca angielskiego, walca wiedeńskiego, tanga, foxtrota, quickstepa), poprawa kondycji, zwiększenie aktywności i integracja Seniorów).
 3. Zajęcia kulinarne (zmiana nawyków żywieniowych, poznawanie nowych potraw dostosowane do potrzeb Seniorów, pozn. diety przy różnych problemów zdrowotnych, integracja podczas degustacji potraw, animacyjne wykłady i warsztaty na temat zdrowego odżywiania i diety dostosowane do wieku seniora połączone ze wspólnym przygotowaniem zdrowych i smacznych posiłków, przy uwzględnieniu produktów sezonowych, degustacja potraw).
 4. Zajęcia artystyczne (ćwiczenie zdolności manualnych z różnych technik np. decoupage, szydełkowanie, malowanie, tworzenie kompozycji kwiat., itp – w zależności od potrzeb i oczekiwań uczestników),
 5. Kurs tkactwa (nauka różnych technik tkackich charakterystycznych dla regionu, popularyzacja tkaniny ludowej, przekazanie i wykorzystanie unikalnych umiejętności rękodzielniczych w zakresie tkactwa)
 6. Kurs komputerowy (pomoc Seniorom w odnalezieniu się w zinformatyzowanym świecie poprzez naukę podstawowej obsługi komputera, korzystanie z e-mail, zakupów online, portali społecznościowych, e-usług)
 7. Doradztwo prawne i psychologiczne (pomoc Seniorom zarówno w sprawach prawnych np. przywileje i prawa osób starszych, spadki, prawo konsumenckie, itp. jak i wykształcenie umiejętności społecznych np. zwiększenia pewności siebie, podniesienia samooceny, asertywności).
 8. Spotkania dyskusyjnego klubu filmowego (2 spotkania miesięcznie – wspólne obejrzenie filmu i rozmowy na jego temat mające na celu rozwój intelektualny Seniora oraz zagospodarowanie wolnego czasu. W okresie letnim w odpowiednich warunkach pogodowych zajęcia będą miały formę kina pod chmurką).
 9. Wieczorki taneczne (6 spotkań rocznie np. dzień seniora, majówka, bal karnawałowy)
 10. Wyjazd do kina/teatru (organizacja 4 jednodniowych wyjazdów rocznie do kina lub teatru).
 11. Wycieczka integracyjna (organizacja 1 dwudniowej wycieczki integracyjnej rocznie)

Formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych:

 1. Usługi asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania dla 4 osób.

Wszystko całkowicie bezpłatne w ramach wsparcia unijnego.

Dla Wszystkich uczestników Klubu Seniora zapewniamy serwis kawowy.

Dofinansowanie projektu z UE: 716 300,00 zł

Całkowita wartość projektu: 895 375,00 zł

 

Szczegółowe informacje:

Urząd Gminy Wyryki
Wyryki-Połód 154
22-205 Wyryki
Tel. 82 591 30 03 wew. 27
e-mail: sekretariat@wyryki.eu

lub

Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

ul. Inżynierska 3/212
20-484 Lublin
Tel. 796 371 359
e-mail: biuro@frgi.com.pl
www.frgi.com.pl