Pamiętaj – Złóż deklarację o źródłach ogrzewania budynków (CEEB)

5 stycznia 2022

Wójt Gminy Wyryki przypomina, że od 1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy.

Grafika ozdobna- treść w artykule

ZOSTAŁO TYLKO 6 MIESIĘCY!

Terminy:

  • deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od 1 lipca 2021 r. należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania
  • deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30 czerwca 2022 r.

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie: www.ceeb.gov.pl lub w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Wyryki, Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki. Wzór wniosku znaleźć można pod adresem https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow lub na stronie internetowej tut. urzędu gminy. Złożenie deklaracji do CEEB jest obowiązkowe.

Podstawa prawna:

Rozdział 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2021 r. poz. 554 z późn. zm.).

Deklaracje do pobrania:

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz A (Budynki i lokale mieszkalne)

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz B (Budynki i lokale niemieszkalne)

Szczegółowe informację pod adresem: https://wyryki.eu/skladanie-deklaracji-do-centralnej-ewidencji-emisyjnosci-budynkow/ lub https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00