Składanie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

20 lipca 2021

1 LIPCA 2021 obowiązek składania deklaracji do CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW. CZEGO DOTYCZY DEKLARACJA? Deklaracja dotyczy źródła / źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych. W JAKI SPOSOB MOGĘ ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ? W formie elektronicznej, czyli przez Internet jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu oraz pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest również to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. W formie papierowej - wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku).NA KIM SPOCZYWA OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI? Obowiązek spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw. W JAKIM TERMINIE TRZEBA ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ? Na wysłanie deklaracji obywatele będą mieli 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Od 1 lipca br. na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw, spoczywa obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Deklarację można złożyć w prosty sposób przez Internet – www.zone.gunb.gov.pl – nie wychodząc z domu. Wystarczy, że posiada się Profil zaufany/bankowość elektroniczną/e-dowód. Jeżeli ktoś nie ma dostępu do Internetu deklarację może złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Wyryki albo przesłać na adres korespondencyjny urzędu.

Na wysłanie deklaracji obywatele mają 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących, a w przypadku nowo powstałych obiektów 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Deklaracje do pobrania:

Deklaracja A – Budynki i lokale mieszkalne

Deklaracja B – Budynki i lokale niemieszkalne


Ulotka informacyjna

Ulotka informacyjna – Cel stworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Informator dla Właścicieli i Zarządców – Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Film przygotowany przez Główny Urząd nadzoru Budowlanego na temat Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz możliwość składania deklaracji od 1 lipca 2021 r.

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00