Nabór uczestników zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w okresie trwałości projektu pn. „Usługi społeczne w Gminie Wyryki”

1 września 2023

Gmina Wyryki ogłasza nabór uczestników zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa
w okresie trwałości projektu pn. „Usługi społeczne w Gminie Wyryki”.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego,
Oś Priorytetowa 11. Włączenie społeczne,
Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne
przez Gminę Wyryki
w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Dokumenty prosimy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Wyryki, Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki.

Rekrutacja będzie trwała do 30.09.2023 r.

Grafika przedstawia logotyp „Fundusze Europejskie”, „Flaga Rzeczypospolitej Polskiej”, „Lubelskie Smakuj życie” oraz „Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny"


Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Usługi Społeczne w gminie Wyryki”

Deklaracja uczestnictwa – przystąpienie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie – klub seniora

Formularz zgłoszeniowy do udziału w okresie realizacji trwałości projektu

Oświadczenie uczestnika projektu – przetwarzanie danych

Oświadczenie o statusie osoby wykluczonej lub zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Oświadczenie uczestnika dotyczące jego sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie

Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie wizerunku

Deklaracja uczestnictwa w projekcie – usługi asystenckie

Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie – usługi asystenckie

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00