Komunikat dla podróżujących do Azji

30 stycznia 2020

Komunikat dla podróżujących
Warszawa, 25 stycznia 2020 r.
(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO)

 

Zachorowania na zapalenie płuc
spowodowane nowym koronawirusem 2019-nCoV – aktualizacja

 

Z dniem 23 stycznia 2020 r. wszystkie loty z Wuhan zostały odwołane. Został również wstrzymany cały transport publiczny oraz dalekobieżny. Podobne środki ostrożności zostały również wdrożone w innych regionach Chin. Miejsca spotkań publicznych zostały zamknięte do odwołania, a władze miast zalecają unikanie uczestnictwa w różnego rodzaju spotkaniach grupowych.

 

Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do rejonów Azji Południowo-Wschodniej.

 

Łącznie w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 24 stycznia 2020 r. odnotowano laboratoryjnie potwierdzonych 901 przypadków zakażeń 2019-nCoV, w tym 26 zgonów.

15 przypadków zakażeń dotyczyło personelu medycznego.

Przypadki: Chiny, w tym Hong Kong i Makau (882), Tajwan (1), Tajlandia (4), Japonia (2), Korea Południowa (2),  USA (1), Singapur (3), Wietnam (1), USA (1), Francja (3).

Spośród 26 przypadków śmiertelnych w Chinach, 24 odnotowano w prowincji Hubei, 1 w prowincji Heilongjiang i 1 w prowincji Hebei.

Objawy zakażenia obejmowały gorączkę, dreszcze, bóle mięśniowe, katar, kaszel oraz duszności. Badania RTG klatki piersiowej wykazały typowe cechy wirusowego zapalenia płuc z rozlanymi obustronnymi naciekami.

Potwierdzono transmisję wirusa z człowieka na człowieka, ale potrzebnych jest więcej informacji, aby móc w pełni ocenić zakres tego rodzaju transmisji.

Źródło infekcji nie jest znane i dlatego zakłada się, że może ono nadal być aktywne i prowadzić do kolejnych przypadków zakażeń.

Zalecenia dla osób podróżujących po Chinach:

 • unikanie miejsc publicznych, zatłoczonych,
 • bezwzględne unikanie bliskiego kontaktu z osobami chorymi, w szczególności z objawami ze strony układu oddechowego,
 • unikanie odwiedzania rynków/targów lub innych miejsc, w których znajdują się żywe lub martwe zwierzęta i ptaki,
 • unikanie kontaktu ze zwierzętami, ich wydalinami lub odchodami,
 • ścisłe przestrzeganie zasad higieny rąk – ręce myć często wodą z mydłem lub dezynfekować środkiem na bazie alkoholu,
 • przestrzeganie zasad higieny żywności – jeść tylko w pewnych miejscach, pić wodę konfekcjonowaną.

Główny Inspektorat Sanitarny na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną.

Mapa występowania koronawirusa na świecie

 

Pismo Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego we Włodawie

 

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY WE WŁODAWIE
22-200 Włodawa, Al.J.Piłsudskiego 66 tel. (82) 57-21-405; fax.  (82) 546-15-20
e-mail: psse.wlodawa@pis.gov.pl,  http://pssewlodawa.pis.gov.pl

Włodawa dnia 28.01.2020r.

ONS-PEp.50/03/20

Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego we Włodawie

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie w związku z pismem Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie z dn.27.01.2020r. znak: DNS-EP.907.2.2.2020 dotyczącym zagrożenia związanego z mozliwością wystąpienia zakażeń nowym koronawirusem na terenie Lubelszczyzny, przekazuje w załączeniu materiały przesłane przez Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie do wykorzystania w przypadku wystąpienia podejrzenia zachorowania.

 1. Karta lokalizacji pasażera – w 3 wersjach językowych
 2. Ulotki z informacją dla osób powracających z Azji Południowo-Wschodniej – w 2 wersjach językowych
 3. Postępowanie dla podróżujących – jak skutecznie myc ręce
 4. Komunikat dla podróżujących z dnia 25.01.2020r.
 5. Zasady postepowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowy koronawirusem 2019-nCoV oraz wstępna klasyfikacja przypadków 2019-nCoV dostępne są na stronie internetowej GIS pod linkiem: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualności/.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie informuje,że każde podejrzenie  zakażenia koronawirusem 2019-nCoV należy w trybie natychmiastowym zgłoszać do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włodawie.

Za osobę podejrzaną o zakażenie lub zachorowanie wywołane 2019-nCoV należy uznać  osobę, która ma objawy infekcji dróg oddechowych (temperatura ciała obecnie lub w wywiadzie >380C i występuje jeden lub wiecej objawów ze strony układu oddechowego np. kaszel, trudności w oddychaniu, duszność, radiologiczne cechy obustronnego zapalenia płuc i/lub zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ang. acute respiratory distress syndrome (ARDS) bez innej znanej etiologii całkowicie wyjaśniającej wyżej wymienione objawy kliniczne choroby oraz spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

 1. Odbyła podróż lub zamieszkiwała w mieście Wuhan, prowincja Hubei, Chiny, w ciągu ostatnich 14 dni przed wystąpieniem objawów klinicznych choroby, w tym osoby które  odwiedzały lub pracowały na targu w Wuhan
 2. Jest pracownikiem medycznym, który sprawował opiekę nad pacjentami zakażonymi 2019-nCoV.
 3. Jest osobą która w ostatnich 14 dniach przed wystąpieniem tych objawów była:
 • narażona na bliski kontakt z osobą z potwierdzonym zakażeniem 2019-nCoV. tzn. przebywała w bliskim otoczeniu pacjenta z zakażeniem 2019-nCoV,
 • miała bezpośredni kontakt ze zwierzętami w krajach, w których 2019-nCoV występuje wśród zwierząt lub doszło do przeniesienia zakażenia 2019-nCoV ze zwierzęcia na człowieka (w chwili obecnej zwierzęcy rezerwuar 2019-nCoV nie jest znany).

 

Pacjenci podejrzani o zakażenie 2019-nCoV powinni być hospitalizowaniw oddziale zakaźnym (obserwacyjno-zakaźnym) z zapewnieniem warunków izolacji oddechowej i ścisłego reżimu sanitarnego. Personel medyczny mający bezpośrednią styczność z osobą podejrzaną, w tym lekarze konsultujący, powinni być zabezpieczeni w środki ochrony indywidualnej jednorazowego użycia.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie informuje, że Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób podróżujących opracowywany jest codziennie, na podstawie aktualnej oceny ryzyka i informacji WHO oraz ECDC w Sztokholmie, dostępny na stronie internetowej www.gis.gov.pl w zakładce Aktualności https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/i zwraca się z prośbą o bieżące śledzenie przedmiotowych informacji, również na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włodawie https://pssewlodawa.pis.gov.pl.

 

p.o. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
we Włodawie
mgr inż. Mariusz Januszko

Karta lokalizacji pasażera PL

Ulotka informacyjna 2019-nCoV

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00