Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze – II półrocze 2023 r.

28 lipca 2023

W tle dystrybutor paliw, napis "Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze"

Urząd Gminy Wyryki informuje, że od 1 sierpnia można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na II półrocze 2023 roku.

W terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego z niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r. wraz z fakturami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.

 

Wzrost stawki zwrotu za litr oleju napędowego do 2 zł/litr

Od sierpnia wzrośnie stawka zwrotu za litr oleju napędowego, która wyniesie 2 złote. W przypadku wniosków złożonych do gminy w sierpniu dopłaty do paliwa rolniczego zakupionego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2023 r. będą się składać z dwóch części:

  • pierwsza część to zwrot akcyza za paliwo rolnicze w kwocie 1,46 zł za każdy zakupiony litr oleju napędowego;
  • druga część dopłat do paliwa rolniczego będzie przyznawana jako dodatkowa pomoc w kwocie 0,54 zł do każdego litra oleju napędowego.

Oznacza to, że w drugim okresie (od 1 do 31 sierpnia 2023 r.) składania przez rolników wniosków o zwrot podatku zwrot do 1 litra zakupionego oleju napędowego wyniesie 2 zł. Zwiększona kwota zwrotu dotyczy pozostałego u rolnika limitu po wypłacie zwrotu podatku z tzw. pierwszego okresu składania wniosków o zwrot podatku.

 

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze dla szerszej grupy hodowców

Tak jak do tej pory rolnicy będą mogli otrzymywać zwrot akcyzy do paliwa rolniczego na każdy hektar użytków rolnych oraz do utrzymywanego bydła. Od sierpnia 2023 r. o dopłaty będą mogli występować także hodowcy: świń, owiec, kóz i koni, którzy zakupili paliwo rolnicze od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r.

W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka  zwrotu podatku wynosi:

  • 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;
  • 1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. na utrzymywane świnie owce, kozy i konie;
  • 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do wysokości niewykorzystanego limitu z wynikającego z faktur zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.

Wnioski można dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Wyryki lub wysłać pocztą. Do wniosku należy załączyć oryginalne faktury za paliwo.

Dotacje będą wypłacane od 2 do 31 października 2023 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków dostępne są na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Do pobrania:

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Oświadczenie do akcyzy

Zestawienie faktur akcyza

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakupionego od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r. w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni

Oświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu rolnika

Instrukcja dla producentów koni – sposób obliczania średniej liczby dużych jednostek przeliczeniowych koni w ubiegłym roku

 

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00