Zmiany w płatnościach opłaty za odpady komunalne

2 stycznia 2020

Informujemy, że począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r., opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny być wnoszone wyłącznie na indywidualny rachunek bankowy prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Parczewie oddział w Wyrykach o numerze

65 8042 0006 0680 0101 2000 0310

Powyższe ustalenie jest wynikiem zmiany przepisów ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – art. 6r ust. 1ab.

Stawka opłaty za odpady komunalne począwszy od 1 stycznia 2020 r. wynosi 8,00 zł miesięczne od jednego mieszkańca za odpady segregowane.

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00