Zgłaszanie projektów do programu rewitalizacji

13 marca 2017

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych: mieszkańców, grupy nieformalne, fundacje i stowarzyszenia, kluby sportowe, przedsiębiorców, organizacje wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie oraz instytucje działające na terenie i na rzecz Gminy Wyryki do składania propozycji swoich projektów do „Programu Rewitalizacji Gminy Wyryki”.

Projekty należy składać poprzez pobranie i wypełnienie Formularza oraz przesłanie w wersji elektronicznej, na adres: sekretariat@wyryki.eu lub wersji papierowej złożenie w Urzędzie Gminy Wyryki (sekretariat), Wyryki-Połód 154 w nieprzekraczalnym terminie do 27 marca br. (włącznie).

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisanie danych kontaktowych, które umożliwią kontakt z osobami/podmiotami składającymi propozycje projektów. W przypadku pytań związanych z zakresem wymaganych w Formularzu informacji, wszelkich informacji udziela pracownik UG Wyryki pod nr tel. 82 5913028 wew. 14.

Formularz zgłoszeniowy Projektu do „Programu Rewitalizacji Gminy Wyryki”

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00