Zawiadomienie w spr. scalenia gruntów obrębu Kaplonosy i Kaplonosy-Kolonia

14 marca 2023

Zawiadomienie

W związku z prowadzonym przez Starostę Powiatu Włodawskiego postępowaniem scaleniowym obejmującym grunty obrębu Kaplonosy, Kaplonosy-Kolonia, gmina Wyryki.

Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzenia Terenów Rolnych w Lublinie, Pracownia Terenowa w Chełmie informuje uczestników scalenia że w Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Kaplonosy w dniach:

  • 22.03 – 06.04. 2023 r. uczestnicy scalenia we wsi Kaplonosy i Kaplonosy Kolonia
  • 13.04 – 21.04. 2023 r. uczestnicy scalenia we wsi Kaplonosy i Kaplonosy Kolonia

– w godzinach od 900 do 1400

geodeta – projektant będzie zbierał tzw. „życzenia dotyczące przyszłej lokalizacji gruntów” czyli przyjmował od uczestników scalenia propozycje co do sposobu wydzielenia w opracowywanym projekcie scalenia gruntów w zamian za grunty dotychczas posiadane, w szczególności w zakresie ich lokalizacji oraz zapoznawał z wartością szacunkową gruntów.

Podczas „zbierania życzeń” będzie omawiana przyszła lokalizacja Państwa gruntów. Udział w czynnościach może być osobisty lub przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Osoby biorące udział w postępowaniu proszone są o dostarczenie posiadanych dokumentów określających własność gruntów położonych w miejscowości objętej scaleniem w celu zweryfikowania poprawności zapisów w ewidencji gruntów i budynków. W celu umożliwienia ustalenia tożsamości przybyłej osoby, osoba ta powinna posiadać dokument tożsamości umożliwiający ustalenie jej tożsamości.

Dla sprawnej realizacji w/w czynności proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia indywidualnego terminu i godziny spotkania.

Wszelkich informacji udzieli Państwu geodeta projektant scalenia Jerzy Chodziutko pod numerem telefonu 504-247-489 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400 .

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00