Zawiadomienie w spr. scalenia gruntów obrębu Kaplonosy i Kaplonosy-Kolonia – rozpatrzenie zastrzeżeń

22 listopada 2023

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 25 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów z dnia 26 marca 1982 r. (tj. Dz. U. z 2023 r, poz. 1197) w związku ze złożonymi zastrzeżeniami do projektu scalenia gruntów części wsi: Kaplonosy i Kaplonosy Kolonia, gm. Wyryki, zawiadamiam, że w dniu 11 grudnia 2023 r. o godz. 10:00 w sali świetlicy w Kaplonosach odbędzie się komisyjne rozpatrzenie zastrzeżeń do projektu.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym niniejszym zawiadomieniem nie będzie miało wpływu na tok postępowania.

z up. STAROSTY
Adam Panasiuk
CZŁONEK ZARZĄDU

Zawiadomienie w spr. scalenia gruntów obrębu Kaplonosy i Kaplonosy-Kolonia – rozpatrzenie zastrzeżeń

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00