Zawiadomienie w spr. scalenia gruntów obrębu Kaplonosy i Kaplonosy-Kolonia

23 października 2023

ZAWIADOMIENIE

W nawiązaniu do przepisu art. 23 ust. 2, art. 24 oraz art. 31 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów z dnia 26 marca 1982 r. (tj. Dz. U. z 2023 r, poz. 1197) zawiadamiam, że w dniu 19 października 2023 r. o godz. 10:00 w sali świetlicy w Kaplonosach odbędzie się zebranie uczestników scalenia gruntów części wsi: Kaplonosy i Kaplonosy-Kolonia, gm. Wyryki.

Celem zebrania jest przedstawienie zasad objęcia gruntów w posiadanie oraz okazanie projektu scalenia sporządzonego przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzenia terenów Rolnych w Lublinie, dla gruntów położonych w obszarze prowadzonego postępowania. Projekt udostępnia się do publicznego wglądu w dniach 19 października br. (11:00 -14:00), 20-27 października 2023 r. w godz. 9:00 -14:00 w świetlicy wiejskiej w Kaplonosach. Uczestnicy scalenia, w terminie 14 dni od dnia okazania projektu scalenia gruntów, mogą zgłaszać Staroście na piśmie zastrzeżenia do projektu.

Niniejsze zawiadomienie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń sołtysów wsi Kaplonosy, Kaplonosy-Kolonia, Urzędu Gminy Wyryki i Starostwa Powiatowego we Włodawie.

Zawiadomienie w spr. scalenia gruntów obrębu Kaplonosy i Kaplonosy-Kolonia

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00