Zawiadomienie Starosty Włodawskiego o zebraniu uczestników scalenia gruntów obrębu Kaplonosy i Kaplonosy-Kolonia

1 sierpnia 2022

ZAWIADOMIENIE

W związku z trwającym postępowaniem administracyjnym w zakresie scalenia gruntów zwołuję: na dzień 4 sierpnia 2022 roku (czwartek), o godz. 10:00 zebranie uczestników scalenia gruntów wsi Kaplonosy i Kaplonosy-Kolonia, gm. Wyryki.

Na zebraniu omówiony zostanie harmonogram czynności wykonywanych w ramach postępowania administracyjnego oraz zagospodarowania poscaleniowego. Mając na uwadze ważność zagadnienia obecność uczestników scalenia jest wskazana.

z up. STAROSTY
Adam Panasiuk
Członek Zarządu

Zawiadomienie o zwołaniu zebrania uczestników scalenia

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00