Zawiadomienie Starosty Włodawskiego o zebraniu uczestników scalenia gruntów części obrębu Kaplonosy i Kaplonosy-Kolonia

13 września 2021

Starosta Włodawski zawiadamia, że w dniu 30 września 2021 roku o godzinie 10:00 w lokalu świetlicy wsi Kaplonosy, gm. Wyryki odbędzie się zebranie uczestników scalenia gruntów części obrębu 0004 Kaplonosy i części obrębu 0005 Kaplonosy-Kolonia gm. Wyryki. Celem zebrania jest odczytanie postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego oraz zapoznanie zainteresowanych z przebiegiem prac scaleniowych.

Treść zawiadomienia:

Zawiadomienie – zebranie uczestników scalenia gruntów

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00