Zawiadomienie Starosty Włodawskiego o zebraniu uczestników scalenia gruntów części obrębu Kaplonosy i Kaplonosy-Kolonia

2 listopada 2021

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 9 ust. 1 i 2 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów z dnia 26 marca 1982 r. (tj. Dz. U. z 2018 r, poz. 908 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 19 listopada 2021 roku, o godz. 10:00 w lokalu świetlicy wsi Kaplonosy, gm. Wyryki, zebranie uczestników scalenia gruntów części obrębu 0004 Kaplonosy i części obrębu 0005 Kaplonosy-Kolonia gm. Wyryki

Celem zebrania jest wybór rady uczestników scalenia. Art. 9 wyżej powołanej ustawy, stanowi „Jeżeli liczba uczestników scalenia przekracza 10 osób, postępowanie scaleniowe prowadzi się z udziałem rady uczestników scalenia w składzie 3-12 osób, jako społecznego organu doradczego, wybieranego i odwoływanego przez uczestników scalenia z każdej wsi objętej scaleniem. Rada uczestników scalenia jest wybierana na zebraniu uczestników scalenia, zwołanym przez starostę”.

Wszystkich zainteresowanych proszę o niezawodne przybycie i uczestnictwo w zebraniu.

Ponadto informuję, że osoby zainteresowane zobowiązane są do używania maseczek ochronnych i poddania się dezynfekcji rąk oraz zachowania dystansu społecznego. Maseczki ochronne nie będą udostępniane przez pracowników tutejszego urzędu.

z up. STAROSTY
Adam Panasiuk
Członek Zarządu

Zawiadomienie o zwołaniu zebrania uczestników scalenia

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00