Zawiadomienie Starosty Włodawskiego o wyłożeniu operatu (Wyryki – ewidencja budynków) – pomiar uzupełniający

11 lutego 2020

Zawiadomienie Starosty Włodawskiego o wyłożeniu do wglądu operatu z modernizacji gruntów i budynków obrębów objętych projektem e-Geodezja etap II cz. 82 (założenie ewidencji budynków na terenie gminy Wyryki), dotyczące pomiaru uzupełniającego budynków w obrębie Wyryki wykonywanego w ramach projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”.Zgodnie z art. 24a par. 5 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.  U. 2019 poz. 725 ze zm.) Starosta Włodawski przedstawia zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu operatu z modernizacji gruntów i budynków obrębów objętych projektem e-Geodezja etap II cz. 82 (założenie ewidencji budynków na terenie gminy Wyryki).

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Geodetą Powiatowym – Panem Mieczysławem Maksymiukiem tel.  82 57 21 580 wew. 27.

Zawiadomienie Starosty Włodawskiego

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00