Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu

11 października 2021

Zawiadomienie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych położonych na terenie gminy Wyryki: Wyryki, Wyryki-Kolonia, Adampol, Horostyta, Horostyta-Kolonia, Ignaców, Suchawa, Zahajki-Kolonia.

Na podstawie Art. 21 ust. 4 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 roku (Dz. U z 2021 r., poz. 1275 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych gminy Wyryki od dnia 11 października 2021 r. do dnia 11 grudnia 2021 r., w siedzibie Urzędu Gminy Wyryki , pokój nr 7, w godzinach pracy Urzędu 7.00 – 15.00.

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada 2021 r.

Informuję ponadto, że projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowane zostały przez firmę “TAXUS ” Jarosław Kostecki ul. Zana 56/26 20-601 Lublin, na podstawie ewidencji gruntów i budynków uzyskanej z zasobów Starostwa Powiatowego we Włodawie.

Mirosław Torbicz
Wójt Gminy Wyryki

Obraz zawiera tekst: „W związku z wykonywaniem na zlecenie Starostwa Powiatowego we Włodawie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów własności prywatnej położonych na terenie Gminy Wyryki, firma TAXUS Jarosław Kostecki, w dniu 06.10 2021 r. przekazuje projekty ośmiu planów do wyłożenia do publicznego wglądu na okres 60 dni .Właściciele lasów w terminie 30 dni od daty wyłożenia mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planów. Obowiązkiem Urzędu jest powiadomienie właścicieli o terminie wyłożenia i możliwości składania zastrzeżeń oraz że uproszczone plany urządzenia lasu są podstawą do naliczania podatku leśnego.”

 

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00