Zaproszenie na konsultacje społeczne

20 czerwca 2017

Wójt Gminy Wyryki zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dokumentu pt. „DIAGNOZA WIELOKRYTERIALNA Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wyryki na lata 2017-2023”. Diagnoza została opracowana na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wyryki.

Zakres konsultacji społecznych obejmuje wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Wyryki. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 20.06.2017 r. do dnia 27.06.2017 r. w następujących formach:

  1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularzy konsultacyjnych (ankieta diagnozująca oraz formularz konsultacyjny). Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
    a) drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@wyryki.eu wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – diagnoza rewitalizacja”.
    b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Wyryki, Wyryki 154, 22-205 Wyryki, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – diagnoza rewitalizacja”.
    c) osobiście do Sekretariatu Urzędu Gminy Wyryki (pokój nr 1) w godzinach pracy Urzędu.
  2. Zbieranie uwag pisemnych oraz ustnych do protokołu odbędą się podczas spotkań konsultacyjnych w budynku świetlicy wiejskiej w Wyrykach-Połód (Remiza Strażacka) dla sołectw: Suchawa, Adampol, Wyryki-Adampol, Wyryki-Połód, Wyryki-Wola, Wyryki-Kolonia i Lubień, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2017 r. o godz. 18.00 oraz dnia 23 czerwca w budynku Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Horostycie dla sołectw: Lipówka, Kaplonosy, Kaplonosy-Kolonia, Zahajki, Zahajki-Kolonia, Ignacew, Horostyta, Horostyta-Kolonia i Krzywowierzba.

Do pobrania:

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00