Zaproszenie do udziału w konkursie „AKTYWNY SENIOR” i „GMINA PRZYJAZNA SENIOROM”

6 lipca 2023

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie serdecznie zaprasza do udziału w konkursach:

  • Gmina Przyjazna Seniorom” – celem konkursu jest wyłonienie gmin z terenu województwa lubelskiego, gdzie prowadzone są wielozakresowe inicjatywy na rzecz osób starszych.
  • „Aktywny Senior” – celem konkursu jest wytypowanie Aktywnej Seniorki/ Aktywnego Seniora podejmujących wszechstronne działania na rzecz środowiska osób starszych oraz integracji międzypokoleniowej w społeczności lokalnej na terenie województwa lubelskiego.

Czas trwania konkursów: 20 czerwca 2023 r. – 28 lipca 2023 r.

W konkursach mogą brać udział:

  • jednostki samorządu terytorialnego;
  • samorządowe jednostki organizacyjne;
  • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.);
  • osoby fizyczne.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursów wraz z Regulaminami oraz formularzami zgłoszeniowymi znajdą Państwo stronie internetowej ROPS: https://rops.lubelskie.pl/dyrektor-regionalnego-osrodka-polityki-spolecznej-w-lublinie-oglasza-konkursy-gmina-przyjazna-seniorom-i-aktywny-senior-3/

Telefon do kontaktu: (81) 528 76 36, (81) 528 76 32.

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00