Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Wyryki-Połód i Adampol

8 kwietnia 2019

Wójt Gminy Wyryki, działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) informuje, że przeznacza do sprzedażny, w drodze przetargu, nieruchomości stanowiące własność gminy Wyryki.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – Adampol (R. 6840.01.2019)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – Wyryki-Połód (R.6840.02.2019)

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00