Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy

31 stycznia 2022

Wójt Gminy Wyryki informuje, że przeznacza do dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Wyryki. Nieruchomości posiadają uregulowany stan prawny w Sądzie Rejonowym we Włodawie i wolne są od obciążeń.

1. położone w miejscowości Lubień, oznaczone w ewidencji gruntów nr:

  • 443, 468 o łącznej pow. 0,80 ha (wg. ewidencji grunt orny) – min. wysokość czynszu wynosi 0,96 q żyta rocznie,
  • 66/4, 74/1, 250, 251, 252, 253/3 o łącznej pow. 1,50 ha (wg. ewidencji pastwiska trwałe, grunty orne,) – min. wysokość czynszu wynosi 1,80 q żyta rocznie,

2. położone w miejscowości Zahajki-Kolonia, oznaczone w ewidencji gruntów nr:

  • 40 o pow. 1,00 ha (wg. ewidencji łąki trwałe i grunty zadrzewione) – min. wysokość czynszu wynosi 1,20 q żyta rocznie,

3. położone w miejscowości Horostyta, oznaczone w ewidencji gruntów nr:

  • 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 o łącznej pow. 0,71 ha (wg. ewidencji grunty orne) – min. wysokość czynszu wynosi 0,86 q żyta rocznie.

Wydzierżawienie nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy, a w przypadku dwóch lub więcej na jedną nieruchomość, wyłonienie dzierżawcy nastąpi w wyniku zaoferowania wyższego czynszu.

Niniejszym informuję, że zgodnie z art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 poz. 1990) niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poczynając od 31 stycznia 2022 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wyryki, w Sołectwie Lubień, Zahajki-Kolonia i Horostyta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://ugwyryki.bip.lubelskie.pl i na strome internetowej UG Wyryki http://wyryki.eu.

Informacja o wywieszeniu wykazu została opublikowana w prasie: Super Tydzień Chełmski z dnia 31.01.2022 r.

Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszenia można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 7 lub telefonicznie pod nr (82) 5913001.

Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Lubień, Zahajki Kolonia, Horostyta – R.72241.1.22

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00