Wybory ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023

4 czerwca 2019

Wójt Gminy Wyryki informuje, że w dniu 31 grudnia 2019 r. upływa kadencja ławników wybranych w 2015 r. Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników rada gminy powinna dokonać wyboru ławników do sądów okręgowych oraz sądów rejonowych – w wyborach tajnych.

Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 30 czerwca 2019 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 82 5913003 lub w sekretariacie Urzędu Gminy Wyryki od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Informacja dla kandydatów na ławników – Sąd Rejonowy we Włodawie

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00