UWAGA ROLNICY

22 marca 2019
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie informuje, że zgodnie z art. 63 ust. 2 pkt 1 i 12 oraz ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1541 z późn. zm.) osoby prowadzące na terenie powiatu włodawskiego działalność w zakresie:

  • produkcji pierwotnej (produkcja, uprawa produktów pochodzenia roślinnego, w tym: zbóż, roślin oleistych, warzyw, owoców itp.),

i/lub

  • dostaw bezpośrednich (sprzedaż przez producenta np. rolnika, plantatora produktów pochodzenia roślinnego (warzywa, owoce) uzyskanych we własnym gospodarstwie rolnym – prowadzona na targowiskach lub w innych miejscach, do zakładów żywienia zbiorowego – stołówki, restauracje, bary, sklepów i hurtowni)
  • rolniczego handlu detalicznego

mają obowiązek rejestracji przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włodawie. Rejestracja następuje po złożeniu przez podmiot/osobę, w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włodawie, Al.J.Piłsudskiego 66 (IV piętro, pokój nr 5 – budynek Przychodni Specjalistycznej), wniosku o wpis do rejestru zakładów. Formularze wniosku w wersji papierowej dostępne są w siedzibie Stacji, w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.pssewlodawa.pis.gov.pl. Do wniosku należy dołączyć kserokopię decyzji ARiMR o nadaniu numeru identyfikacyjnego gospodarstwa rolnego (dotyczy rolników).

Rejestracja jest bezpłatna!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00