Uproszczone plany urządzenia lasów

1 września 2023

W dniach od 1 września do 30 października 2023 r. w Urzędzie Gminy Wyryki w godz. 9:00-14:00 wyłożone są projekty uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa z terenu obrębów ewidencyjnych Gminy Wyryki.


Dotyczy realizacji zadania pt.: „Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu wraz z przeprowadzeniem pełnej procedury oddziaływania na środowisku (w przypadku stwierdzenia potrzeby wykonania SOOŚ) dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie gminy Wyryki w miejscowości Krzywowierzba, Lipówka, Lubień i Zahajki”

 ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w trybie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2022 r poz. 672 ze zm.) w dniach 01.09.2023 r – 30.10.2023 r w Urzędzie Gminy Wyryki w pokoju nr 7, w godz. 9.00 – 14.00 zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekty uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa z terenu gminy Wyryki: Krzywowierzba, Lipówka, Lubień i Zahajki.

Jednocześnie informuję, że

  1. W okresie 30 dni od daty wyłożenia pUPUL do publicznego wglądu zainteresowani właściciele lasów mogą składać ewentualne zastrzeżenia i wniosku w sprawie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu (liczy się data wpływu pisma). Starosta wyda decyzję w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków (art. 21 ust. 5 ustawy).
  2. Dane w postaci map i rejestrów przygotowane zostały przez PODGiK Starostwa Powiatowego ze stanem na dzień 06.06.2023 r.
  3. Wg zapisu art. 21 ust. 4 ustawy o lasach, dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasu są podstawą naliczenia podatku leśnego.
  4. Poza użytkami Ls, nie były prowadzone prace na innych działkach oraz użytkach zalesionych.
  5. Nie ma możliwości usunięcia z projektów planów istniejących użytków leśnych (ewidencyjnych Ls.)

 

Zawiadomienie – Uproszczone plany urządzenia lasów

Dla ułatwienia zapoznania się z ustaleniami planów zamieszczamy instrukcję przygotowaną przez wykonawcę projektów:
Instrukcja czytania dokumentów PUPUL. Wyłożenie projektów uproszczonych planów urządzenia lasu w gminach, podstawy prawne, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Wszelkie uwagi lub zastrzeżenia do projektów należy kierować do Starostwa Powiatowego we Włodawie:
Szablon do składania uwag i zastrzeżeń

 

Do pobrania wersje elektroniczne projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu w poszczególnych obrębach ewidencyjnych oraz map gospodarczo-poglądowych:

UPROSZCZONY PLAN URZĄDZENIA LASU – OBRĘB KRZYWOWIERZBA

MAPA GOSPODARCZO-PRZEGLĄDOWA – OBRĘB KRZYWOWIERZBA

UPROSZCZONY PLAN URZĄDZENIA LASU – OBRĘB LIPÓWKA

MAPA GOSPODARCZO-PRZEGLĄDOWA – OBRĘB LIPÓWKA

UPROSZCZONY PLAN URZĄDZENIA LASU – OBRĘB LUBIEŃ

MAPA GOSPODARCZO-PRZEGLĄDOWA – OBRĘB LUBIEŃ

UPROSZCZONY PLAN URZĄDZENIA LASU – OBRĘB ZAHAJKI

MAPA GOSPODARCZO-PRZEGLĄDOWA – OBRĘB ZAHAJKI

Urząd Gminy Wyryki

Adres Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki
Telefon 82 59 13 003
Fax
E-mail sekretariat@wyryki.eu
Wpłaty BS w Parczewie O/Wyryki Rachunek podstawowy:
54 8042 0006 2001 0680 0101 0001
Odpady komunalne:
65 8042 0006 0680 0101 2000 0310
Dane Gmina Wyryki NIP: 5651445591 REGON: 110197842
Urząd Gminy Wyryki NIP: 5651320381 REGON: 000551579

Godziny pracy

Poniedziałek
:
7:00 - 15:00
Wtorek
:
7:30 - 15:30
Środa
:
7:00 - 15:00
Czwartek
:
7:00 - 15:00
Piątek
:
7:00 - 15:00